Ważne
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut BadawczyBiuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie: Zjawisko/ stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1 Obszar: województwo małopolskie – powiat bocheński Ważność: od godz. 4:00 dnia 28.11.2023 do godz. 16:00 dnia 28.11.2023 Przebieg: Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% Prosi się o zachowanie ostrożności.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut BadawczyBiuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie: Zjawisko/ stopień zagrożenia: Obszar: Powiat Bocheński – woj. Małopolskie Ważność: Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodującegołoledź. Strefa opadów przemieszczać się będzie z północnego zachoduw kierunku południowo-wschodnim. Prognozuje się wystąpienie silnegowiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, zpołudniowego zachodu Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% Prosi się o zachowanie ostrożności.
Mając na uwadze liczne nieprawidłowości oraz nielegalne pozbywaniem się nieczystości ciekłych, na terenie Naszej Gminy, Wójt Gminy Lipnica Murowana przeprowadza kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków poprzez wezwania do okazania umowy oraz dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia takiej działalności. Dodatkowo upoważnieni pracownicy tut. Urzędu Gminy kontrolują szczelność zbiorników w terenie.Obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wymagana przy kontroli dokumentacja potwierdza, że właściciel działki nie pozbywa się nieczystości w nielegalny sposób. Poza w/w ustawą kwestię nieczystości ciekłych jak i częstotliwość ich wywozu normuje Regulamin
Pokaż pozostałe wpisy
Pokaż pozostałe wpisy
Skip to content