Sołtysi  poszczególnych miejscowości  informują, że przyjmują zobowiązania pieniężne tj. podatek, opłatę za odpady komunalne oraz opłatę cmentarną w następujących terminach:

  • Lipnica Murowana – stary budynek Urzędu Gminy Rynek Nr 19

13, 14, 15  wrzesień (środa, czwartek, piątek)

w godzinach od 9.oo do 17.oo 

  • Lipnica Dolna – Wiejski Dom Ludowy

13, 14 i 15 wrzesień (środa, czwartek, piątek)

w godzinach od 8.oo do 11.oo

  • Lipnica Górna – Wiejski Dom Ludowy

13,14,15  wrzesień (środa, czwartek, piątek)

  w godzinach 8.oo do 11.oo

Należy zabrać   NAKAZ   PŁATNICZY

Informacja znajduje się na tablicach ogłoszeń !!!

                                                                                     Sołtysi

                                                                                            L.M,   L.D,   L.G