9 czerwca, liczna reprezentacja mieszkańców naszej gminy wędrowała ścieżką dydaktyczno-historyczną „Niepodległa”, aby uczcić pamięć poległych – najpierw pod znajdującym się na trasie obeliskiem, upamiętniającym działalność oddziału AK oraz leśnej szkoły podchorążych, a następnie pod krzyżem powstańców. To tradycyjne międzygminne i międzyparafialne spotkanie mieszkańców gminy Lipnica Murowana i Iwkowa ma szczególne znaczenie – jest okazją do dziękowania za dar wiary i wolności wywalczonej przez naszych przodków. Krzyż symbolizujący cierpienie narodu w niewoli stał się miejscem gdzie od kilku lat odprawiana jest Msza św. za Ojczyznę. Przedstawiciele lokalnych władz – Tomasz Gromala Wójt Gminy Lipnica Murowana, Bogusława Strugała Przewodnicząca Rady Gminy Lipnica Murowana, Kinga Kępa Radna Rady Gminy Lipnica Murowana, delegacja iwkowskiego samorządu na czele z Wójtem Bartłomiejem Durbasem oraz delegacja na czele z Prezesem Gminnego Koła Kombatantów AK Stanisławem Wieciechem i reprezentacją Rajbrotu na czele z Panem Józefem Radziętą – oddali hołd poległym bohaterom oraz złożyli wiązanki.

Msza św. koncelebrowana była przez proboszcza iwkowskiej parafii – ks. Marka Bacha, proboszcza lipnickiej parafii ks. Mariusza Jachymczaka oraz wikariusza wojakowskiej parafii – ks. Łukasza Bochenka.

Wyjątkowy program artystyczny „Polska pod Krzyżem” przedstawiły dzieci i młodzież z Eucharystycznego Ruchu Młodych, przygotowane przez s. Magdalenę z lipnickiego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek.

Spotkanie było niezwykłą okazją do wspomnień i refleksji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego z Gminy Lipnica Murowana dziękujemy mieszkańcom, rodzinom ERM, za uczestnictwo i aktywne włączenie się w tą wartościową inicjatywę.