Urząd Gminy

Wójt Gminy

Tomasz Gromala

Sekretarz Gminy

Barbara Wiśniewska-Kęder

Skarbnik Gminy

Bogumiła Dzięgiel