Uchwała nr XX.169.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnica Murowana – Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 roku, poz. 5006 z dnia 12.10.2012

Uchwała nr XI.110.2016 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnica Murowana – Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 roku, poz. 2184 z dnia 6.04.2016

Uchwała nr XXV.223.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnica Murowana – Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 roku, poz. 8336 z dnia 08.12.2017

Uchwała Nr XXI.223.2021 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnica Murowana” – Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 roku, poz. 2258 z dnia 09.04.2021

Portal Mapowy Gminy Lipnica Murowana dostępny jest pod adresem http://www.portal.gison.pl/lipnicamurowana/

Szybki dostęp do informacji

W serwisie mapowym znajdziemy tematyczne warstwy – Ortofotomapa, działki ewidencyjne, drogi, budynki czy numeracja adresowa. Wyszukiwarka pomoże znaleźć nam numer działki oraz wskaże numer adresowy budynku.

Dla kogo przeznaczony jest Gminny Portal Mapowy?

Gminny Portal Mapowy służy zarówno mieszkańcom jak i pracownikom samorządowym. Możemy od teraz w prosty sposób gromadzić wszystkie dane przestrzenne w jednym miejscu. Pracownicy mają w ten sposób szybki wgląd do informacji o terenie, mieszkańcach i środowisku, a inwestorzy i turyści mogą samodzielnie uzyskać ważne informacje.

Innowacyjne przeglądanie planów zagospodarowania

Dzięki udostępnionym w Portalu Mapowym informacjom z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium – mieszkańcy w prosty sposób mają możliwość sprawdzenie, jakie jest przeznaczenie w planie dla wybranej działki.

Proste w obsłudze narzędzia

Poza standardowymi narzędziami nawigacyjnymi, takimi jak przybliżanie i oddalanie, portal wyposażony jest w wyszukiwarkę miejscowości, działek ewidencyjnych i adresów. Posiada funkcję identyfikacji obiektów, włączania i wyłączania warstw tematycznych. Możliwe jest również zmierzenie odległości między interesującymi nas punktami, obliczenie powierzchni (np. działki budowlanej) i wydrukowanie zaznaczonego obszaru.