Należności dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać na rachunek bankowy nr:
87 8589 0006 0230 0610 0837 0124

1.Deklaracje:

deklaracja,

– deklaracja elektroniczna

2.Segregacja odpadów:

zasady segregowania,

film jak segregować odpady:

3.HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

4.GOSPODARKA ODPADAMI:

zasady gospodarowania odpadami,

miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych,

– poziomy recyklingu osiągane przez Gminę Lipnica Murowana,

– Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana (2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017)

5.PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informacja PSZOK,

Harmonogram PSZOK-u w 2024,

Regulamin PSZOK

W A Ż N E !!!

Od stycznia 2022 roku w celu identyfikacji nieruchomości należy na wszystkie wystawione worki nalepić informację z miejscowością oraz numerem domu. Brak oznaczenia skutkował będzie nie odebraniem odpadów !!!

Nalepki zostały przekazane mieszkańcom przez Firmę Dimarco z Iwkowej wraz z harmonogramem wywozu odpadów, ponadto dostępne są w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej, budynek nr 19, pok. nr 2.