Administratorem przesłanych danych osobowych będzie Wójt Gminy Lipnica Murowana z siedzibą: Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana. Państwa dane będą przetwarzane w celu przygotowania, przesłania oraz archiwizacji odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w zakładce RODO.

Formularz kontaktowy

Skip to content