Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej uczestniczą w Międzynarodowym Projekcie Erasmus+ ,,Keen on Europe” (,,Zainteresuj się Europą’’). Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki Podgórskiemu Stowarzyszeniu Kulturalno-Społecznemu mającemu siedzibę w Lipnicy Murowanej.

Młodzież z Polski, Portugalii, Litwy i Rumunii spotkała się razem, aby odkrywać, poznawać i rozwijać wartości, które przyświecają Unii Europejskiej. Uczniowie z różnych kultur mają okazję nie tylko na bliższe poznanie i zawiązanie przyjaźni na całe życie, ale przede wszystkim naukę o Wspólnocie Europejskiej.

Choć słowo „nauka” może dla wielu zabrzmieć odstraszająco to forma takiego projektu pokazuje, że wiedzę można pozyskać w inny, nieformalny sposób. Całe dnie wypełnione są warsztatami, na których uczestnicy dyskutują, poszerzają horyzonty, uczą się rozwiązywania problemów, tworzą treści na social media i wiele, wiele więcej. Tak pozyskane umiejętności z pewnością pozostaną z nimi na dłużej i pozwolą w przyszłości na sprawniejsze poruszanie się w świecie.

Jednak warsztaty i projekty to tylko jedna strona medalu programu. Wycieczki w ciekawe miejsca, zwiedzanie, długie rozmowy, zabawa, wieczorki kulturowe, wspólny śpiew, taniec i gry tworzą niezapomnianą atmosferę.

 To nie pierwszy tego typu projekt realizowany przez Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne. Dzięki zaangażowaniu i regularnej współpracy z Gminą Lipnica Murowana młodzież ma szansę na rozwijanie pasji i nabycie umiejętności, których nie mogliby pozyskać w tradycyjnej szkolnej ławce.

Codzienne relacje z wyjazdu dostępne są na facebook’u Podgórskiego Stowarzyszenia: https://www.facebook.com/people/Podg%C3%B3rskie-Stowarzyszenie-Kulturalno-Spo%C5%82eczne/100085128313603/