Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz.
2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych
na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie II informuje o możliwości dokonania
dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu,
dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

Informacja_o_losowaniach KWII