Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie:

Zjawisko/stopień zagrożenia: Gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Obszar: Zlewnie dopływów Wisły po Dęblin oraz Czarnej Orawy (małopolskie)

Ważność (cz. urz.):  od godz. 10:00 dnia 24.05.2024 do godz. 23:00 dnia 24.05.2024

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu w zlewniach kontrolowanych, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 75% 

Prosi się o zachowanie ostrożności.