Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie:

Zjawisko/stopień zagrożenia: Gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Obszar: Zlewnie dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy i Strwiąża (małopolskie, podkarpackie, śląskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 80%

Prosi się o zachowanie ostrożności!