Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie ostrzega:

Zjawisko/ stopień zagrożenia :

Gwałtowne wzrosty stanów wody / 1

Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie)

Ważność: od godz. 16.00 dnia 21.06.2024 do godz. 10.00 dnia 22.06.2024

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych , a krótkotrwale także alarmowych..

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75 %

Prosi się o zachowanie ostrożności.