Odbiorem końcowym zakończyły się prace, dofinansowane ze środków budżetu województwa małopolskiego w ramach konkursu . „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci historycznej” na zadanie pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy płycie pamięci żołnierzy AK, położonej na dz. nr 876 w Lipnicy Dolnej”.

W ramach zadania wykonano:

  • Prace przy płycie pamięci (mycie pod ciśnieniem, usunięcie nalotów organicznych i nieorganicznych, uzupełnienie ubytków, uzupełnienie brakujących fug, pomalowanie liter wykutych w płycie granitowej, impregnacja i hydrofobizacja)
  • Prace przy metaloplastyce (demontaż, piaskowanie, uzupełnienie brakujących elementów, ocynkowanie, naniesienie warstwy malarskiej zgodnie z oryginałem)
  • Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej -powykonawczej

Wartość zadania: 28 000

Wartość dofinansowania: 16 250 zł

Środki własne: 11 750 zł

W odbiorze uczestniczyli Pan Lubosz Karwat, wykonawca prac, Wójt Tomasz Gromala wraz z pracownikami Urzędu Gminy, Prezes Gminnego Koła Kombatantów Stanisław Wieciech oraz Sołtys i Radni z Lipnicy Dolnej.

Płyta pamięci ufundowana została w 1959 roku, jako wotum wdzięczności dla członków Armii Krajowej z terenu gminy, którzy zginęli z rąk hitlerowców broniąc ojczyzny tej dużej i tej naszej, małej. W 1984 roku miejsce pamięci zostało uzupełnione o instalację z dwoma mieczami grunwaldzkimi i Godłem Polski umieszczonymi na biało-czerowonej kratownicy. Przy płycie delegacje składają wiązanki przy okazji wydarzeń i wspomnień patriotycznych narodowych i lokalnych.