„Dla takich chwil warto żyć!” – słowami kapelmistrza Strażackiej Orkiestry Dętej z Lipnicy Dolnej – Pana Adama Sowy pragniemy podsumować dostojny Jubileusz 100-lecia istnienia Strażackiej Orkiestry Dętej z Lipnicy, który świętowaliśmy w niedzielę 30 czerwca. Niezwykle cieszy fakt, że w obchodach, połączonych również z Jubileuszem 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej z Lipnicy Dolnej, wzięli udział zarówno obecni jak i byli członkowie formacji.

Wydarzenie rozpoczął przemarsz jednostek OSP z terenu naszej gminy do kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Ap. w Lipnicy Murowanej, gdzie uroczystej Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii, a zarazem kapelan OSP – ks. Mariusz Jachymczak. Następnie wszyscy uczestnicy udali się na plac przy Wiejskim Domu Ludowym w Lipnicy Dolnej, na którym miały miejsce dalsze obchody Jubileuszu.

Po złożeniu raportu przez dowódcę uroczystości – druha Andrzeja Wąsika, Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – druhowi  Tomaszowi Całce nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odegranie hymnu państwowego.

Na wspólne świętowanie do Lipnicy Dolnej przybyli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej – Władysław Kosiniak-Kamysz, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego – Piotr Dziurdzia, kierownik Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie – Piotr Łosiński, Wicestarosta Powiatu Bocheńskiego – Ryszard Drożdżak, Proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Lipnicy Murowanej – ks. Mariusz Jachymczak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – druh Tomasz Całka, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni – st. bryg. Jacek Ryncarz, Komendant Powiatowy Policji w Limanowej – insp. Mariusz Dymura, Przewodniczący Rady Powiatu Bocheńskiego – Jarosław Marzec, Radny Rady Powiatu Bocheńskiego – Damian Gaża, Przewodnicząca Rady Gminy Lipnica Murowana – Bogusława Strugała wraz z Radnymi Rady Gminy, Sekretarz Gminy Lipnica Murowana – Barbara Wiśniewska-Kęder, Skarbnik Gminy Lipnica Murowana – Bogumiła Dzięgiel, sołtysi, prezesi organizacji i stowarzyszeń, członkowie zespołów regionalnych i grup obrzędowych z terenu gminy, byli i obecni członkowie Strażackiej Orkiestry Dętej z Lipnicy Dolnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Lipnicy Dolnej, których powitał Wójt Gminy Lipnica Murowana – Pan Tomasz Gromala. Z okolicznościowym przemówieniem w pierwszej części uroczystości wystąpił Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej – Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, który nawiązując do słów Władysława Orkana – poety, pisarza, piewcy kultury ludowej podkreślił, że tradycja jest naszym szlachectwem, naszą dumą, czymś niezbywalnym, zaś dzisiejsze Jubileusze to dumna uroczystość tradycji i kultury wywodzących się z naszej chęci do gromadzenia, współdziałania, kultywowania tego czym zajmowali się nasi przodkowie i przekazywali z pokolenia na pokolenie. W podziękowaniu dla Orkiestry oraz kapelmistrza Adama Sowy, Pan Minister wyraził wdzięczność słowami „Bardzo dziękuję Panie Kapelmistrzu za to co Pan robi, bo to jest też umiejętność; żeby innych zapalać samemu trzeba mocno płonąć. Pochodnia która rozdaje ogień musi być  mocno rozpalona (…) Jestem z Was bardzo dumny, Polska jest z Was dumna bo niesiecie część Polski w sobie, część naszej tradycji, naszej historii”. Następnie historię powstania Strażackiej Orkiestry Dętej z Lipnicy Dolnej przedstawił Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, a zarazem Prezes OSP Lipnica Dolna – druh Jan Włodarczyk.

W dalszej części wydarzenia odbyły się ceremonie wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pani Hanna Wróblewska na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nadała z okazji Jubileuszu 100-lecia Strażackiej Orkiestry Dętej  w Lipnicy Dolnej odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, którą otrzymali: Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej – Pani Agnieszka Żołna-Zdunek oraz Strażacka Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej.

Kolejnym odznaczeniem z okazji Jubileuszu była nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego – Złoty Medal POLONIA MINOR dla Strażackiej Orkiestry Dętej w Lipnicy Dolnej w podziękowaniu za szczególny wkład w promocję i krzewienie kultury Małopolski wśród  lokalnej społeczności wraz z życzeniami dalszego rozwoju artystycznego oraz upominek z ramienia władz Województwa Małopolskiego dla kapelmistrza Adama Sowy.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Lipnica Murowana, na wspólny wniosek Wójta Gminy Lipnica Murowana oraz Przewodniczącej Rady Gminy Lipnica Murowana przyznano 3 wyróżnienia w formie statuetki „BENE MERENTI TERRA LIPNICENSIS” – Strażackiej Orkiestrze Dętej w Lipnicy Dolnej oraz jej członkom: Panu Józefowi Prysakowi i Panu Marianowi Święchowi za całokształt działalności, pracy społecznej za popularyzację muzyki, tradycji i kultury oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Lipnica Murowana. Przyznano także listy gratulacyjne dla dwóch członków Orkiestry: druha Andrzeja Leszczyńskiego i druha Antoniego Zagaty za całokształt pracy w zespole oraz propagowanie lokalnej kultury muzycznej.

Następnie miało miejsce wręczenie odznaczeń dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Lipnicy Dolnej. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Małopolskiego druh Antoni  Zagata został odznaczony „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lipnicy Murowanej nadało odznakę „za wysługę  lat” członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Dolnej, którą otrzymali:

– za wysługę 60 lat: Szymon Duśko, Stanisław Kędryna, Stanisław Krzyszkowski

– za wysługę 55 lat: Józef Prysak, Ryszard Kędryna –

– za wysługę 45 lat: Leszek Wrona, Józef Liszka

– za wysługę 40 lat: Kazimierz Bakalarz, Adam Heród

– za wysługę 35 lat: Jan Klecki, Jan Sysło, Stanisław Duśko

– za wysługę 30 lat: Jan Skórka, Jan Włodarczyk

– za wysługę 25 lat: Antoni Zagata

– za wysługę 20 lat: Bogdan Skórka, Jacek Krzyszkowski, Robert Włodarczyk, Krzysztof Gunia, Wiesław Dominik, Rafał Włodarczyk, Dariusz Heród, Piotr Plewa, Sławomir Marzec, Grzegorz Włodarczyk, Filip  Prysak

– za wysługę 10 lat: Andrzej Leszczyński, Grzegorz Duśko.

Prezydium  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lipnicy Murowanej nadało odznakę brązową  „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” członkom  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Lipnicy Dolnej, którą otrzymali: Jakub Skórka, Marcin Krzyszkowski, Paweł Plewa, Dawid Plewa, Szymon Bazarnik, Wojciech Jasionowicz, Nadia Leszczyńska, Eryk Zięć, Iwona Skórka.

Następnie miały miejsce okolicznościowe przemówienia, gratulacje i życzenia dla Strażackiej Orkiestry Dętej z Lipnicy Dolnej, które popłynęły z serc wielu gości. Gminny Dom Kultury z Lipnicy Murowanej wraz z członkami zespołów i grup obrzędowych działających na terenie gminy, a więc: Zespołu Pieśni „Raj” z Rajbrotu, Zespołu Regionalnego „Górzanie” z Lipnicy Górnej, Zespołu „Razem” z Lipnicy Murowanej, Grupy Obrzędowej „Kasztany” z Lipnicy Dolnej, Grupy Obrzędowej z Borównej, Strażackiej Orkiestry Dętej z Rajbrotu skierował w stronę Jubilatów piosenkę, życzenia oraz gromkie „Sto lat”, które odśpiewali wszyscy przybyli uczestnicy wydarzenia. Następnie po wcześniejszym przemówieniu, Wójt Gminy wraz z Przewodniczącą Rady Gminy, Radnymi miejscowości Lipnica Dolna oraz sołtys sołectwa Lipnica Dolna – Panią Marią Bereta wręczyli na ręce Orkiestry czek, z przeznaczeniem na wsparcie działalności Orkiestry.

Nad przygotowaniem, organizacją i koordynacją całej uroczystości czuwał i pracował Komitet Obchodów Jubileuszu powołany jeszcze w ubiegłym roku. W dowód uznania za wkład pracy członkowie Orkiestry w symboliczny sposób – wręczając statuetki, podziękowali całemu sztabowi, w skład którego weszli: Wójt Gminy Lipnica Murowana – Pan Tomasz Gromala, który objął również honorowy patronat nad Jubileuszem, Pani Danuta Musiał – przewodnicząca komitetu, Pan Jan Włodarczyk – Prezes OSP Lipnica Dolna, Pan Adam Sowa – kapelmistrz Strażackiej Orkiestry Dętej w Lipnicy Dolnej, Pan Jan Skórka – Naczelnik OSP Lipnica Dolna, Pani Agnieszka Żołna-Zdunek – Dyrektor GDK Lipnica Murowana, Pan Stanisław Paprota – Prezes Podgórskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego, Pani Maria Bereta – sołtys Lipnicy Dolnej, ks. Mariusz Jachymczak – proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Lipnicy Murowanej, Pan Paweł Heród – kierownik referatu inwestycji w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej.

Po złożeniu meldunku o zakończeniu uroczystości, na scenie z niezwykłym, jubileuszowym koncertem wystąpiła Strażacka Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej pod batutą kapelmistrza Adama Sowy. W skład repertuaru przygotowanego na niedzielne świętowanie weszły marsze, ludowe utwory muzyczne, piosenki z repertuaru Anny Jantar, Zbigniewa Wodeckiego, Haliny Kunickiej, grupy Queen. Na bis Orkiestra wykonała opracowany przed laty przez ówczesnego kapelmistrza – Antoniego Kociołka utwór, do którego napisane zostały okolicznościowe słowa – „Niech nam dwieście żyją lat”.

Po koncercie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Gratulacje dla Orkiestry na 100 lat”. W trakcie wydarzenia mieliśmy również okazję obejrzenia plenerowej, pokonkursowej wystawy. W konkursie organizowanym przez Gminny Dom Kultury, a ocenianym przez jury w składzie: Joanna Grabarz – plastyk, Karolina Strugała- dyrektor Żłobka „Kubuś i Przyjaciele”, Małgorzata Golemiec – twórca ludowy, wzięło udział 50 uczestników. Pierwsze miejsce w kategorii przedszkole zajęła Aleksandra Przybyłko z Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej – oddział Lipnica Dolna, w kategorii szkoła podstawowa klasy I-III Amelia Rębilas ze Świetlicy Wiejskiej w Lipnicy Dolnej, w kategorii klas IV-VI Liliana Wnęk również reprezentująca Świetlicę Wiejską w Lipnicy Dolnej.

W dniu uroczystości na scenie, gościnnie wystąpiły zaprzyjaźnione z Orkiestrą Dętą z Lipnicy Dolnej formacje. Bardzo liczna Orkiestra Dęta z Baczkowa pod kierownictwem Pana Wojciecha Zwierniaka koncertowała w iście bajkowym i magicznym klimacie. Big Band Łososina Dolna przy wsparciu wokalistów, zagrał utwory z płyty „The Best of Kuźniak” powstałej dzięki współpracy z samym mistrzem Henrykiem Kuźniakiem, jak również wiele polskich i zagranicznych utworów takich jak choćby „Bądź moim natchnieniem”, „Zawsze gdzieś czeka ktoś”, „Valery”, „Radość o poranku”, „Mercy mercy mercy” i wiele innych”. Nadmienić warto, iż Big Band Łososina Dolna profesjonalną grą na saksofonie zasila sam kapelmistrz Adam Sowa.

Na zakończenie wydarzenia, wszystkich wspaniałych gości na potańcówkę pod gwiazdami zaprosił zespół muzyczny „Watra”.

Z inicjatywy Komitetu Obchodów Jubileuszu na tę uroczystość zostały wykonane okazjonalne pamiątki: okolicznościowe monety oraz książka pt. „Strażacka Orkiestra Dęta w Lipnicy Dolnej – 100 lat zapisane dźwiękiem”. Książkę wydało Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Bocheńskiego oraz mecenasów i partnerów: Gminy Lipnica Murowana, Składu Budowlanego „Inwestor” Pana Norberta Słowińskiego, Pracowni Stolarskiej „Burdak” Pana Romana Burdaka, Firmy „Świetlik” Pana Leszka Dzięgla, Pracowni Witraży i Zakładu Szklarskiego Państwa Marii i Artura Polkowskich, Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Matlęga” Pana Józefa Matlęgi, Stacji Paliw „Auto-Oaza” Państwa Karoliny i Ireneusza Strugałów, Firmy „Multistal” Pana Krzysztofa Matląga, Zakładu Stolarskiego i Gospodarstwa Rolnego „Włodarczyk” z Lipnicy Dolnej, Firmy – Usługi Budowlane „Janmar” Pana Jana Skórki, Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Dolnej, za co Organizatorzy serdecznie dziękują.

Uroczystość jubileuszową wsparli sponsorzy: ksiądz proboszcz Mariusz Jachymczak, firma Zasada Trans Spedition z Brzeska oraz firma Bacówka Towary Tradycyjne z Rajbrotu.

W imieniu Organizatorów wydarzenia: Strażackiej Orkiestry Dętej z Lipnicy Dolnej, Ochotniczej Straży Pożarnej z Lipnicy Dolnej, Gminy Lipnica Murowana, Koła Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Dolnej, Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej, Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Ap. w Lipnicy Murowanej wszystkich osobom, instytucjom, mecenasom raz jeszcze składamy serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie tego jakże zacnego Jubileuszu.

Z okazji Jubileuszu 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej wszystkim druhom raz jeszcze ślemy moc serdecznych życzeń – zdrowia, wytrwałości, dalszego zaangażowania w niesienie pomocy potrzebującym, spokojnych i bezpiecznych powrotów z akcji, a w życiu osobistym wiele radości, uśmiechu i wsparcia od najbliższych.

Członkom Strażackiej Orkiestry Dętej z Lipnicy Dolnej życzymy kolejnych, dobrych lat, wielu nowych i ciekawych inicjatyw muzycznych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym – „Niech nam dwieście żyją lat!”.

Dzisiaj święto bez wątpienia w Dolnej Lipnicy.

Tłumy tutaj się zjeżdżają jak do stolicy.

Bo orkiestra dla nas gra jubileusz właśnie ma,

Wiek istnienia to wzruszenie że aż serce drga.

Od pokoleń zespół tworzą z sercem muzycy.

Na schwał grupa – wizytówka naszej Lipnicy.

Zastęp świetny, morowy, do sukcesów gotowy,

Pod batutą kapelmistrza Adama Sowy.

Gmina z dumą dziś świętuje gratulacje śle.

Bo najlepszy to jest zespół każdy o tym wie.

Dwieście niech nam żyją lat, by muzyką zdobić świat,

By kultura w siłę rosła z radością i w takt.

Źródło: https://kulturalipnica.pl/aktualnosci/dostojny-jubileusz-100-lecia-strazackiej-orkiestry-detej-z-lipnicy-dolnej/

Foto: Paweł Heród