Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy


Aktualne informacje zamieszczone są na stronie https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl
oraz https://pkw.gov.pl/


 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 2. Kalendarz Wyborczy
 3. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 4. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 5. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 6. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 7. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
 8. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
 9. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 10. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 11. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnica Murowana z dnia 9 lutego 2024 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnicy Murowanej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 12. OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 13. Zarządzenie Wójta Gminy Lipnica Murowana w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
 14. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
 15. POSTANOWIENIE NR 92/2024 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 16. POSTANOWIENIE NR 93/2024 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 17. INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnicy Murowanej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
 18. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnicy Murowanej z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 19. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPNICA MUROWANA z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 20. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o terminach losowań.
 21. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnicy Murowanej z dnia 13 marca 2024 r.o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Lipnica Murowana zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 22. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnicy Murowanej z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lipnica Murowana zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 23. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnicy Murowanej z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lipnica Murowana zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 24. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnicy Murowanej z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 25. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnicy Murowanej z dnia 14 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13
 26. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnicy Murowanej z dnia 14 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14
 27. POSTANOWIENIE NR 110/2024 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 28. POSTANOWIENIE NR 111/2024 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 29. POSTANOWIENIE NR 111/2024 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – wyciąg dla gminy Lipnica Murowana
 30. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnicy Murowanej z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Lipnica Murowana zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 31. OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Bochni z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Bochni w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 32. OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 33. Harmonogram dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 7 kwietnia 2024 roku w Gminie Lipnica Murowana
 34. INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnicy Murowanej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o siedzibie i dyżurach w dniu poprzedzającym oraz w dniu głosowania
 35. WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH – GMINA LIPNICA MUROWANA
 36. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego
 37. Protokół z wyborów do Rady Powiatu Bocheńskiego, oraz Protokoły zbiorczych wyników głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa na obszarze Powiatu Bocheńskiego, Okręg nr 5.