Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. w całej Polsce, na właścicieli lub zarządców budynków oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych został nałożony obowiązek zgłaszania deklaracji do systemu CEEB. Wynika on z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Deklarację można złożyć:
•    w formie papierowej– wypełniony dokument (dostępne do pobrania na dole strony Formularz A lub B) można wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Lipnica Murowana
•    drogą elektroniczną – na stronie https://zone.gunb.gov.pl/. Forma ta, wymaga uwierzytelnienia tożsamości za pośrednictwem Węzła Krajowego (np. za pomocą Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej). Zachęcamy do korzystania z tego sposobu składania deklaracji. Można to zrobić bezpiecznie i wygodnie – nie wychodząc z domu.
W przypadku nowo powstałych budynków lub wymiany źródła ciepła na nowe mieszkańcy (właściciele i zarządcy) muszą złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła. W przypadku źródeł ciepła zamontowanych przed 1.07.2021r. termin złożenia deklaracji wynosi 12 miesięcy (30.06.2022r.)
Z uwagi na obowiązujący Program Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego, który nakłada na gminy obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła i spalania paliw w oparciu zwracamy się z prośbą do mieszkańców o jak najszybsze składanie deklaracji.
Przypominamy również, że złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Obowiązek ten jest ustawowy i za jego niewypełnienie w terminie grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5 000 zł (jeśli sprawa trafi do sądu).

Pliki do pobrania