Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej informuje, iż została uruchomiona EkoMałopolska Baza Instalatorów (EMBI) stworzona na potrzeby mieszkańców przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP).

EMBI to przejrzysta baza danych umożliwiająca wyszukiwanie przedsiębiorców, oferujących swoje usługi związane z branża odnawialnych źródeł energii na terenie małopolski.

Do bazy może wpisać się każdy instalator świadczący usługi na terenie województwa małopolskiego, polegające w szczególności na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych lub pomp ciepła.

EMBI jest dostępne dla każdego mieszkańca naszego regionu. Zarówno użytkownicy jak
i instalatorzy mogą korzystać z bazy bezpłatnie.

Wspólne działania podjęte przez różne podmioty spowodują, że OZE będzie bardziej dostępne dla mieszkańców Małopolski, a tym samym przyczynią się do poprawy jakości powietrza
i ochrony środowiska naturalnego.

EkoMałopolska Baza Instalatorów dostępna jest pod adresem: www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/instalatorzy

Na wszelkie pytania dotyczące bazy odpowiedzą administratorzy – Ekodoradcy biznesowi
z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (tel.: 12-37-69-158 lub 12-21-14-638, adres mail: ekodoradcy@mcp.malopolska.pl