Harmonogram wywozu odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych dla gminy Lipnica Murowana.

Informujemy, że opłata za odpady nie ulega zmianie w roku 2024.