23 maja 2024 roku o godz. 9:00 w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej odbyła się II Sesja Rady Gminy Lipnica Murowana, w której uczestniczyło 15 radnych.

Obrady otworzyła i do końca im przewodniczyła Przewodnicząca Rada Gminy Lipnica Murowana – Pani Bogusława Strugała.

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad powitano obecnych gości: Wójta Gminy – Tomasza Gromalę, Sekretarz Gminy – Barbarę Wiśniewską-Kęder, Skarbnik Gminy – Bogumiłę Dzięgiel, Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu – asp. sztab. Mariusza Mardosza, kierowników referatów urzędu gminy, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy, dyrektorów szkół i przedszkoli, sołtysów oraz prezesów stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Podczas Sesji Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

  1. UCHWAŁA NR II.6.2024 – zatwierdzono plany pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipnica Murowana,
  2. UCHWAŁA NR II.7.2024 – pozytywnie oceniono sytuację ekonomiczno-finansową Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Murowanej za rok 2023,
  3. UCHWAŁA NR II.8.2024 – ustalono czas bezpłatnego nauczania w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana w wymiarze 5 godzin, oraz ustalono opłatę w wysokości 1,44 zł za każdą rozpoczętą godzinę w przypadku pobytu dziecka w przedszkolu powyżej realizowanej podstawy programowej (opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia),
  4. UCHWAŁA NR II.9.2024 – wybrano pana Andrzeja Kuźmę oraz pana Tadeusza Goryla jako przedstawicieli Gminy Lipnica Murowana do reprezentowania w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej,
  5. UCHWAŁA NR II.10.2024 – udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu w kwocie 1740 zł na realizację zadań z zakresu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,
  6. UCHWAŁA NR II.11.2024 – udzielono pomocy finansowej Gminie Żegocina w kwocie 2000 zł na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie,
  7. UCHWAŁA NR II.12.2024 – przekazano 5000 zł na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu osobowego samochodu służbowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Bochni,
  8. UCHWAŁA NR II.13.2024 – uchwalono zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Murowana,
  9. UCHWAŁA NR II.14.2024 – uchwalono zmiany w budżecie Gminy Lipnica Murowana na 2024 rok,
  10. UCHWAŁA NR II.15.2024 – uchwalono wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Lipnica Murowana na lata 2024-2027.

Imienny wykaz głosowań Radnych: https://bip.malopolska.pl/uglipnicamurowana,a,2469072,imienny-wykaz-glosowan-radnych-sesja-ii.html

Transmisja z Sesji: https://sesje.live/katalog/ma%C5%82opolskie/1201000-boche%C5%84ski/1201042-urzad-gminy-lipnica-murowana/transmisje/4173

Interpelacje i zapytania Radnych: https://bip.malopolska.pl/uglipnicamurowana,m,105550,interpelacje.html