Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnicy Murowanej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

  1. W skład Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnicy Murowanej wchodzą:
Lp.Imię i nazwiskoFunkcja
1.Stanisława Maria MuchaPrzewodniczący Komisji
2.Maria BeretaZastępca Przewodniczącego Komisji
3.Agnieszka DzięgielCzłonek Komisji
4.Krystian Mateusz HeródCzłonek Komisji
5.Monika KareckaCzłonek Komisji
6.Maria MarzecCzłonek Komisji
7.Sławomir Jakub OświęcimkaCzłonek Komisji
8.Romualda Klementyna PolekCzłonek Komisji
9.Katarzyna ZającCzłonek Komisji

– Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnicy Murowanej mieści się:

w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej 32-724 Lipnica Murowana 44 pok. nr 5, tel. 14 6348556

– Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego oraz wójta,  Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

a/ 29.02.2024 w godzinach 12:00 – 16:00
b/ 01.03.2024 w godzinach 12:00 – 16:00
c/ 02.03.2024 w godzinach 08:00 – 12:00
d/ 04.03.2024 w godzinach 08:00 – 16:00
e/ w dniach od 05.03.2024 do 08.03.2024 w godzinach 14:30 – 15:30
f/ w dniach od 11.03.2024 do 13.03.2024 w godzinach 14:30 – 15:30
g/ 14.03.2024 w godzinach 08:00 – 16:00

Przewodniczący
 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnicy Murowanej

/-/ Stanisława Maria Mucha