Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)  Gminna Komisja Wyborcza w Lipnicy Murowanej wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następujących okręgach wyborczych:

  • Okręg wyborczy nr 10, obejmujący: Rajbrot: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 31, 33, 34, 46, 73, 74, 93, 95, 105, 119, 178, 192, 227, 230, 237, 248, 256, 258, 271, 272, 280, 283, 292, 301, 304, 312, 321, 332, 337, 339, 347, 349, 352, 358, 375, 384, 399, 423, 432, 434, 441, 447, 457, 458, 461, 462, 463, 468, 481, 482, 502, 503, 531, 540, 556, 561, 564, 564A, 566, 567, 568, 569, 571, 574, 589, 590, 594, 596, 601, 602, 604, 605, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 691, 692, 693, 694, 695, 726, 727, 728, 729, 730

W okręgu wyborczym nr 10 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

  • Okręg wyborczy nr 11, obejmujący: Rajbrot: 20, 32, 35, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 124, 173, 175, 186, 197, 221, 228, 233, 241, 246, 251, 254, 255, 261, 266, 286, 293, 294, 296, 302, 309, 315, 316, 330, 331, 338, 340, 364, 366, 369, 382, 389, 391, 400, 403, 410, 413, 414, 415, 422, 431, 445, 451, 454, 455, 459, 474, 476, 477, 478, 479, 496, 497, 515, 519, 523, 529, 530, 532, 535, 543, 544, 547, 550, 553, 558, 559, 560, 562, 565, 579, 580, 584, 588, 606, 607, 608, 643, 644, 645, 646, 647, 686, 687, 688, 689, 690, 731, 732, 733, 734, 735

W okręgu wyborczym nr 11 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

  • Okręg wyborczy nr 12, obejmujący: Rajbrot: 26, 38, 82, 83, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 115A, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 131, 133, 136, 146, 151, 153, 153A, 162, 183, 188, 195, 215, 216, 220, 229, 232, 252, 253, 259, 267, 278, 287, 289, 290, 291, 298, 307, 324, 345, 367, 372, 373, 381, 388, 390, 396, 397, 398, 401, 402, 404, 406, 407, 408, 440, 446, 452, 473, 475, 483, 486, 487, 500, 507, 509, 511, 538, 539, 542, 545, 577, 578, 582, 586, 587, 591, 595, 598, 599, 609, 610, 611, 648, 649, 650, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 736, 737, 738, 739, 740

W okręgu wyborczym nr 12 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

  • Okręg wyborczy nr 13, obejmujący: Rajbrot: 17, 69, 117, 127, 128, 129, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 154, 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 184, 190, 235, 236, 238, 247, 260, 265, 281, 297, 300, 303, 314, 323, 348, 355, 357, 359, 361, 363, 370, 371, 378, 386, 405, 411, 412, 419, 426, 428, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 448, 460, 471, 472, 488, 489, 490, 510, 514, 524, 526, 527, 533, 549, 554, 555, 563, 575, 576, 597, 612, 613, 614, 651, 652, 653, 654, 655, 681, 682, 683, 684, 685, 741, 742, 743, 744, 745

W okręgu wyborczym nr 13 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

  • Okręg wyborczy nr 14, obejmujący: Rajbrot: 7, 9, 24, 25, 30, 41, 42, 47, 52, 62, 85, 110, 114, 130, 143, 155, 172, 174, 176, 177, 179, 181, 182, 185, 187, 189, 191, 193, 194, 196, 199, 200, 201, 202, 212, 214, 217, 222, 226, 231, 242, 244, 245, 257, 262, 264, 273, 279, 282, 288, 295, 299, 306, 308, 310, 313, 319, 322, 325, 326, 328, 329, 333, 334, 336, 342, 344, 350, 353, 354, 360, 368, 374, 376, 377, 387, 393, 394, 416, 418, 420, 430, 443, 444, 449, 456, 467, 469, 484, 485, 491, 493, 494, 513, 520, 534, 536, 551, 552, 557, 570, 573, 581, 592, 615, 616, 617, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 661, 662, 663, 664, 665, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725

W okręgu wyborczym nr 14 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych Gminna Komisja Wyborcza w Lipnicy Murowanej przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej 32-724 Lipnica Murowana 44 pok. nr 5 do dnia 11.03.2024 r.

Dyżury:

W dniach od 05.03.2024 – do 08.03.2024 r. w godzinach 14:30 – 15:30

W dniu 11.03.2024 r w godzinach 08:00 – 15:30

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnicy Murowanej

Stanisława Maria Mucha