Gmina Lipnica Murowana otrzymała dofinansowanie na realizację projekt pn: „ Już pływam ” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Dofinansowanie pochodzi ze środków finansowych budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach którego w miesiącu kwietniu, maju i czerwcu odbędą się zajęcia nauki pływania na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni.

W projekcie uczestniczy 75 uczniów z klas II i III ze Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana, w tym 45 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej oraz 30 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rajbrocie. Dzieci zostały podzielone na 5 grup 15 osobowych. Dla każdej grupy przypada jeden wykwalifikowany instruktor pływania.  Dzieciom zapewniony jest wstęp na basen oraz transport i opieka.  Dla każdej ze szkoły przewidzianych jest 10 wyjazdów, jeden raz w tygodniu. Zajęcia na basenie trwają 2 godziny lekcyjne, a dzieci uczą się pływać pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Zadaniem uczestników projektu jest opanowanie podstawowych czynności ruchowych w środowisku wodnym tj. pływania elementarnego, oddychania w wodzie jak i orientacji pod powierzchnią wody, zapoznania się z zasadami bezpiecznego zachowania się w wodzie i jej pobliżu, a następnie ćwiczenia i doskonalenie nabytych umiejętności.

Zdecydowanie nauka pływania pozytywnie wpłynie na zdrowie i prawidłowy rozwój organizmu, korektę  wad postawy, poprawę koordynacji ruchowej oraz kształtowanie się charakteru.  Ponadto realizacja tego typu zajęć przekłada się w przyszłości na wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na różnego rodzaju zbiornikach wody.

Projekt ma na celu mądre i aktywne spędzanie czasu wolnego uczniów po zakończeniu zajęć lekcyjnych,  jak i upowszechnianie kultury fizycznej  i promowanie aktywności  ruchowej, stwarzając tym samym szansę dla  rozwoju sportowych talentów.

Całość zadania to kwota 41 250,00 zł, w tym:

Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego 7 480,00 zł

Wkład finansowy gminy 33 770,00 zł.