Państwowa Służba Geologiczna (PSG) – Centrum Geozagrożeń wydało ostrzeżenie:

Zjawisko: Możliwość uruchomienia się osuwisk w  związku z trwającymi od kilku dni w południowej Polsce intensywnymi opadami deszczu. 

Obszar: Południowa część województwa małopolskiego

Przebieg: Charakter opadu z jakim mamy w ostatnich dniach do czynienia wpływa bardzo niekorzystnie na stabilność stoków. W przypadku gdy sumy opadów w ciągu 7 dni przekroczą 200 mm, może dojść do uaktywnienia się osuwisk zwietrzelinowych i skalno-zwietrzelinowych, natomiast w przypadku przekroczenia już 100 mm do osuwisk płytszych zwietrzelinowych. Osunięcia mogą być bardzo dynamiczne, jak i bardzo powolne. Oba przypadki mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i powodować straty materialne.

Prosi się o zachowanie ostrożności.