Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie ostrzega:

Zjawisko/ stopień zagrożenia: Gwałtowne wzrosty stanów wody

Obszar: Zlewnie dopływów Wisły  po Dęblin oraz zlewania Czarnej Orawy (małopolskie)

Ważność: od godz.12.00 dnia 21.05.2024r do godz. 22.00 dnia 21.05.2024r

Przebieg:  W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewaniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.  W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo  przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60 %

Prosi się o zachowanie ostrożności.