Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie:

Zjawisko/stopień zagrożenia: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Obszar: Zlewnie Skawy, Skawinki, Raby (małopolskie)

Ważność (cz. urz.): od godz. 12:00 dnia 22.05.2024 do godz. 05:00 dnia 23.05.2024

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 80%