Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie:

Zjawisko/stopień zagrożenia: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Obszar: Zlewnie dopływów Wisły po Dęblin oraz Czarnej Orawy (małopolskie)

Ważność (cz. urz.): od godz. 11:00 dnia 23.05.2024 do godz. 02:00 dnia 24.05.2024

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów
burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach
zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu
wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego
opadu w zlewniach kontrolowanych, istnieje możliwość
przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także
alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 75%

Prosi się o zachowanie ostrożności.