Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie ostrzega:

Zjawisko/stopień zagrożenia: Gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Obszar: Zlewnie Skawy, Skawinki, Czarnej Orawy, Górnej Raby, górnego Dunajca

Ważność: od godz.12.00 dnia 27.05.2024 r. do godz. 01.00 dnia 28.05.2024 r.

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewaniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody.  W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego  opadu, w zlewniach kontrolowanych, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70 %

Prosi się o zachowanie ostrożności.