Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie:

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE
Zjawisko/stopień zagrożenia gwałtowne wzrosty stanów wody / 1
Obszar Skawy, Raby, Dunajca poniżej zb. Sromowce Wyżne, Popradu, Czarnej
Orawy, Ropy oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (małopolskie)
Ważność (czas urz.) od godz. 15:00 dnia 08.02.2024 do godz. 12:00 dnia 09.02.2024
Przebieg W związku ze spływem wód opadowych oraz opadowo-roztopowych (na
obszarach górskich) prognozowane są wzrosty poziomu wody, miejscami
gwałtowne. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów
ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska (%)
80%

Prosi się o zachowanie ostrożności!