W tym roku już po raz osiemnasty jest realizowany Małopolski Plebiscyt „Seniorka i Senior Roku – Poza Stereotypem”. Inicjatywa ta otwiera możliwość nagradzania seniorów z naszego regionu, którzy wyróżniają się szczególną aktywnością, działają z pasją, bezinteresownie angażują się w pomoc innym, często też swoją postawą inspirują innych do podejmowania działań. Jeśli w swoim otoczeniu znasz takich seniorów, nie czekaj i już dziś zgłoś ich do nagrody – może dzięki Tobie dowie się o nich cała Małopolska!

Jak co roku, do udziału w Plebiscycie mogą zostać zgłoszeni mieszkańcy województwa małopolskiego, którzy ukończyli 60 lat i aktywnie działają w organizacji pozarządowej, gminnej/powiatowej radzie seniorów, klubie seniora czy uniwersytecie trzeciego wieku, a swoim zaangażowaniem udowadniają, że są osobami poza stereotypem.

Kandydatki i kandydaci do tytułu Seniorki i Seniora Roku mogą być zgłaszani przez organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administrację publiczną oraz osoby fizyczne.


Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków poprzez przesłanie aplikacji, w tym:

– wypełnionej Karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu)

– formularza oświadczenia Kandydatki/Kandydata o wyrażeniu zgody na udział w plebiscycie (załącznik nr 2 do Regulaminu)

– klauzuli informacyjnej wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku załączenia do zgłoszenia rekomendacji (załącznik nr 3 do Regulaminu).

Dodatkowo kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) w elektronicznej wersji edytowalnej należy przesłać na adres e-mail: biuro@rops.krakow.pl.

Zgłoszenia w wersji papierowej i elektronicznej należy przesłać najpóźniej do dnia 13 września 2024 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora Plebiscytu).

Zachęcamy do składania zgłoszeń! Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie http://www.rops.krakow.pl.

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/rozpoczal-sie-nabor-zgloszen-do-plebiscytu-seniorka-i-senior-roku-poza-stereotypem

Pliki do pobrania