Gmina Lipnica Murowana zakończyła prace w ramach zadania: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudowę i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lipnica Murowana”.
Inwestycja polegała na wykonaniu dwóch zadań:
Zadanie nr 1: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipnica Murowana.
Zadanie nr 2: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipnica Górna wraz z przebudową mieszkań, zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz modernizacją drogi dojazdowej do budynku.
 
W obu szkołach wykonano m.in. termomodernizację elewacji zewnętrznej, docieplone zostały stropy piętra i poddasza, wymieniono stolarkę zewnętrzną, wykonano izolację przeciwwilgociową i opaskę wokół budynków oraz przeprowadzono remont instalacji c.o. W szkole w Lipnicy Górnej dodatkowo przebudowane zostały mieszkania oraz wykonano remont drogi dojazdowej do obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.
Dzięki nowej inwestycji zwiększy się efektywność energetyczna w Szkole Podstawowej w Lipnicy Murowanej oraz w Szkole Podstawowej i mieszkaniach w Lipnicy Górnej. Obniżone zostaną koszty eksploatacji, a także ograniczona zostanie emisja gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń.
 
Całkowity koszt zadania to 4 441 378,25 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 420 000,00 zł.
 
1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipnica Murowana.
Wartość zadania: 2 585 485,46 zł
Własne: 597 676,95 zł
Dofinansowanie: 1 987 808,51 zł
 
2. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipnica Górna wraz z przebudową mieszkań, zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz modernizacją drogi dojazdowej do budynku.
Wartość zadania: 1 855 892,79 zł
Własne: 423 701,30 zł
Dofinansowanie: 1 432 191,49 zł
 
Dnia 4 kwietnia 2024 r. w odbiorze końcowym uczestniczyli: Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Damian Gaża wraz z radnymi: Ireneusz Heród, Adam Heród, Artur Polkowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipnicy w Murowanej – pani Danuta Szot, sołtys Lipnicy Górnej – pan Krzysztof Przybyłko oraz pracownicy Urzędu Gminy.
Wykonawcą robót była firma Zakład Remontowo-Budowlany „BUDOLEX” Stanisław Oleksy.