Uroczysta Sesja Rady Gminy Lipnica Murowana zakończyła ponad pięcioletnią kadencję lipnickiego samorządu. 50 posiedzeń sesji, setki decyzji, tysiące rozmów, ponad pół tysiąca podjętych uchwał. Wyzwania związane z pandemią koronawirusa, wybuchem wojny na Ukrainie czy realizacja rekordowych inwestycji – to wszystko już za nami.
Mnóstwo podziękowań, dobrych słów o współpracy i działaniu na rzecz gminy, także i wzruszeń. Pracę w Radzie Gminy i Radzie Powiatu zakończyło jedenastu Radnych i to do nich, Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy skierowali szczególne słowa wdzięczności.
Statuetki króla Władysława Łokietka – pierwszego organizatora społeczności lipnickiej oraz podziękowania za merytoryczne i wzorowe pełnienie funkcji Radnego, za nieoceniony wkład w pielęgnowanie i propagowanie tradycji lokalnej oraz za wszelkie działania, budujące postawy obywatelskie i poczucie wspólnoty gminnej otrzymali:
 • Pan Damian Gaża Radny i Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana w kadencji 2018-2024
 
 • Pan Adam Heród Radny Rady Gminy Lipnica Murowana w kadencjach 1990-2024
 
 • Pan Andrzej Kuźma Radny Rady Gminy Lipnica Murowana w kadencjach 2002-2024
 
 • Pan Piotr Szatan Radny Rady Gminy Lipnica Murowana w kadencjach 1990-1998, 2002-2024
 
 • Pan Adam Wnęk Radnego Rady Gminy Lipnica Murowana w kadencjach 2010-2014, 2018-2024
 
 • Pan Artur Wnęk Radny Rady Gminy Lipnica Murowana w kadencjach 2014-2024
 
 • Pan Wiesław Rębilas Radny Rady Gminy Lipnica Murowana w kadencjach 2014-2024
 
 • Pani Elżbieta Kępa Radna Rady Gminy Lipnica Murowana w kadencji 2014-2024
 
 • Pan Tomasz Przybyłko Radny Rady Gminy Lipnica Murowana w kadencji 2018-2024
 
 • Pan Grzegorz Sienkiewicz Radny Rady Gminy Lipnica Murowana w kadencji 2018-2024
 
 • Pan Józef Radzięta Radny Rady Gminy Lipnica Murowana w kadencjach 1990-2014, Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana w kadencji 2010-2014, Radny Powiatu Bocheńskiego w kadencjach 2014-2024, Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego w kadencji 2014-2018

Link do nagrania z Sesji –> https://sesje.live/katalog/ma%C5%82opolskie/1201000-boche%C5%84ski/1201042-urzad-gminy-lipnica-murowana/transmisje/3979