Sołtysi  poszczególnych miejscowości  informują, że przyjmują zobowiązania pieniężne tj. podatek, opłatę za odpady komunalne oraz opłatę cmentarną w następujących terminach:

  • Lipnica Murowana – stary budynek Urzędu Gminy

 13, 14 i 15 marzec 2024r (środa, czwartek, piątek)

w godz. 9.00  do  17.00


  • Lipnica Dolna – Wiejski Dom Ludowy

     11,12,13,14 i 15 marzec (od poniedziałku do piątku)

         w godz. 8.00 do 11.00


  • Lipnica Górna – Wiejski Dom Ludowy

  13, 14 i 15 marzec 2024r (środa, czwartek, piątek)

w godz. 8.00 do 12.00


Należy zabrać   NAKAZ   PŁATNICZY

Informacja znajduje się na tablicach ogłoszeń !!!

 

                                                                                     Sołtysi

                                                                                            L.D,   L.G,   L.M