Sołtysi  poszczególnych miejscowości  informują, że przyjmują zobowiązania pieniężne tj. podatek, opłatę za odpady komunalne oraz opłatę cmentarną w następujących terminach:

  • Lipnica Murowana – stary budynek Urzędu Gminy

13, 14, 15  listopad  tj.  poniedziałek, wtorek, środa 

                  w godz. 9.oo do 16.oo

  • Lipnica Dolna – Wiejski Dom Ludowy

  14 i 15 listopad  tj. wtorek, środa  w godz. 8.oo do 11.oo

  • Lipnica Górna – Wiejski Dom Ludowy

13, 14, 15  listopad  tj. poniedziałek, wtorek, środa

                 w godz. 8.oo do 11.oo

Należy zabrać   NAKAZ   PŁATNICZY

Informacja znajduje się na tablicach ogłoszeń !!!

                                                                                     Sołtysi

                                                                                            L.D,   L.G,   L.M