ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Lipnica Murowana zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej został wywieszony wykaz nieruchomości własności Gminy Lipnica Murowana przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat obejmujący nieruchomości przeznaczone do rolniczego użytkowania, oznaczone jako działki ewidencyjne nr cz. 475 o pow. 0,10 ha, cz. 1115 o pow. 0,73 ha, 1221 o pow. 0,56 ha, cz. 1262/3 o pow. 0,14 ha, cz. 1266/1 o pow. 0,34 ha, położone Lipnicy Dolnej.

Pliki do pobrania