Z A W I A D O M I E N I E

             Sołtysi Gminy Lipnica Murowana zwracają się z uprzejmą prośbą do mieszkańców poszczególnych sołectw o odbiór NAKAZÓW  PŁATNICZYCH  i Zawiadomień o płatności za odpady komunalne, które odbędzie się w dniach:

 

Lipnica Murowana:

13 luty 2024r – wtorek

14 luty 2024r  –  środa 

15 luty 2024r –  czwartek

w starym budynku Urzędu Gminy – Rynek Nr 19 pokój Nr 1, 

w godz. 9.00 do 17.00

 

Lipnica Dolna

12 luty 2024r – poniedziałek

17 luty 2024r – sobota

18 luty 2024r – niedziela

19 luty 2024r – poniedziałek

24 luty 2024r – sobota

W Wiejskim Domu Ludowym w godz. 8.30 do 11.00

 

Lipnica Górna

16 luty 2024r – piątek 

18 luty 2024r-  niedziela 

25 luty 2024r – niedziela

w Wiejskim Domu Ludowym  w godz. 8.00 do 13.00

 

Informacja znajduje się na tablicach ogłoszeń !!!