Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej to instytucja, której palmą pierwszeństwa jest patronat nad rodzimą tradycją i lokalną obrzędowością. Funkcjonujemy w realiach, które nie zawsze pozwalają na zrealizowanie wszystkich naszych zamierzeń. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych inicjatyw, dzięki którym możecie Państwo dokonać rzeczy wykraczających poza codzienność, a przy tym uczestniczyć w kształtowaniu i umacnianiu świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

24 marca 2024 r. na lipnickim rynku, po raz 65. odbędzie się Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego. Abyśmy w pełni mogli zrealizować zamierzone cele, przygotować wydarzenie i nagrodzić wykonawców palm, zapraszamy Państwa do współpracy i wsparcia tej inicjatywy. W ramach przygotowanej przez nas oferty przewidzieliśmy dwie możliwości sponsoringu: wsparcie rzeczowe (zakup nagród), oraz wsparcie finansowe (wpłaty środków pieniężnych na rachunek: BSRz w Krakowie o/Nowy Wiśnicz nr 12 8589 0006 0230 0000 1964 0001).

Ze swej strony oferujemy: umieszczenie logo sponsora na materiałach promocyjnych, reklamę foniczną oraz multimedialną w dniu wydarzenia, informację w serwisie internetowym i fb, możliwość dołączenia gadżetów i upominków firmy do pakietów wręczanych laureatom konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia można uzyskać pod nr tel. 14 6852108, 603 748 008 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: gdk@kulturalipnica.pl

Materiał Gminnego Domu Kultury

Źródło: https://kulturalipnica.pl/aktualnosci/zostan-sponsorem-65-konkursu-lipnickich-palm/