Ważne
Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej informuje że, wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, można składać w terminie od 1 lutego 2024 r do 29 lutego 2024 r w budynku  Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej pok. nr 4. Uwaga, w 2024 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. KLIK Rolnik, ubiegający się o zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w I naborze wniosków, powinien załączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego faktury VAT lub paragony z NIP (nabywcy) do kwoty 450 zł,  dokumentujące
1. Informacja dotycząca rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.), zarządzeniu Nr 16.2024 Wójta Gminy Lipnica Murowana z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym  terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica
Pokaż pozostałe wpisy
Pokaż pozostałe wpisy
Skip to content